Van afval naar grondstof

Het DNA van Akwadraat Consultancy is te omschrijven als ‘het optimaliseren van de afvalketen’. Dat begint al bij preventie (het zo lang mogelijk voorkomen dat iets afval wordt). Maar gaat verder met de VANG doelstellingen: steeds meer van afval naar grondstof. Elke gemeente, elk samenwerkingsverband heeft daarvoor zijn eigen ambities, zijn eigen oplossingsrichtingen (omgekeerd inzamelen, meer fracties aan huis inzamelen, nascheiding, etc.) Dit wij graag helpen waarmaken.

Circulair denken zit ons in de genen. Bij het zoeken naar oplossingsrichtingen voor uw vraagstukken denken wij in duurzame alternatieven: duurzame logistiek, duurzame be- en verwerking, mogelijkheden van inzet van ‘social return’.  Uiteraard wel met de insteek dat het ook economisch haalbaar moet zijn, als ook wettelijk / juridisch.

Lourens Aalders, circulair econometrist

Als ‘circulair econometrist’ maken wij samen met onze opdrachtgevers een op hun situatie afgestemde afweging in beoordelingscriteria. Bij het doorrekenen en evalueren van diverse alternatieven om de VANG doelstellingen te bereiken.

Nieuwe ontwikkelingen van afval naar grondstofvan afval naar grondstof

Wij voelen ons maar zijn ook betrokken bij nieuwe mogelijkheden om de VANG doelstellingen te helpen bereiken.

Op lokaal niveau zetten wij pilots op onder de term ‘Recycleservice’, waarbij kleine herbruikbare spullen op afroep aan huis ingezameld worden. Denk aan frituurvetten, klein hout, klein metaal, kleine elektrische apparaten met stekker of accu, leer, kaarsvet en dergelijke. Dat wordt gedaan met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ook het verder uitsorteren ervan en doorzetten naar de eindbestemming van de gescheiden ingezamelde fracties geschiedt met inzet van ‘social return’.

Op landelijk niveau zijn wij, via Luierrecycling Nederland, betrokken bij de nieuwe mogelijkheden. Namelijk de gescheiden inzameling en verwerking van luier- en incontinentiemateriaal bij kinderdagverblijven, zorginstellingen en gemeenten.

Alle inspanningen laten zich uiteindelijk mooi vertalen in een nieuwe tool, de VANGmonitor. Met deze tool kan ‘real time’ gevolgd worden wat de resultaten zijn van de inspanningen om fracties gescheiden te houden van de restfractie. Dat kan enerzijds in de tijd worden vergeleken, anderzijds in de vorm van benchmarks met regiogemeenten of gemeenten met gelijk(e) stedelijkheidklasse, inwoneraantal, afrekensystematiek (wel / geen diftar; vorm van diftar). Wij zijn betrokken bij de doorontwikkeling en vermarkting van deze ‘tool’.

Ook bestaan er steeds sterkere en snellere softwarepakketten. Deze pakketten, samen met de geschikte voertuigapparatuur, de gemeenten (en/of hun inzameldienst) kunnen helpen om de afvalinzameling te optimaliseren. Daarbij kunnen op relatief eenvoudige wijze rekenexercities worden uitgevoerd om binnen de huidige wijkindeling routes te optimaliseren, nieuwe wijkindelingen (per fractie) te definiëren, effecten van verruiming van bedrijfstijden te evalueren, en meer. Wij worden actief betrokken bij het verder doorontwikkelen van deze pakketten.

Neem contact met ons op

Wenst u meer informatie over onze mogelijkheden om uw VANG (van afval naar grondstof) doelstellingen te helpen bereiken? Of u wilt een afspraak maken om uw mogelijke opdracht te bespreken? Neem dan graag en vrijblijvend contact met ons op.