New business

Akwadraat Consultancy heeft grote belangstelling voor nieuwe ontwikkelingen. Wij volgen ze niet alleen, maar willen er ook een (pro-)actieve bijdrage aan leveren. Daarin komt ons  ‘out-of-the-box’ denken goed van pas. In de loop der jaren heeft Akwadraat Consultancy een actieve bijdrage geleverd aan:

Multimodaliteit in (afval)transport: onderzoek naar de economische haalbaarheid van een multimodale afzetcontainer die past op inzamelvoertuigen met zij-, achter- of frontbelading, maar ook op een stationaire pers op een milieustraat of overslagstation.

Onderzoek naar haalbaarheid doorstart Knowaste, verwerker van incontinentie- en luiermateriaal. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met investeerders, potentiële aanbieders en met afnemers van de vrijkomende stromen (papierpulp, plastics, pac’s, de organische fractie). Akwadraat Consultancy is vooral betrokken geweest bij de marktverkenningen en de logistieke mogelijkheden, evenals bij het uitwerken van de business-case.

Opzet van Mokum Mariteam, een aanbieder van distributievervoer van (bouw)materialen, verhuizingen en collectie en afvoertransport van reststoffen in de Amsterdamse binnenstad met behulp van een fluisterboot met geavanceerde kraan (elektrische aandrijving van beide).

Opzet van Less2Care, een organisatie die producten op de markt brengt waarmee incontinentiemateriaal en luiers vacuüm worden gezogen, waardoor geur en lucht uit het materiaal wordt gehaald. Daardoor is de behandeling en het transport van het materiaal hygiënischer én kostenefficiënter. Akwadraat Consultancy heeft de business case opgezet en heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van de markt. Akwadraat Consultancy heeft de start-up mede gefinancierd.

Opzet van Water Afval Verwerking, een organisatie die afvalwater van (rivier)cruiseschepen overneemt, om het op milieuverantwoorde wijze te (laten) verwerken. Akwadraat Consultancy heeft de marktanalyses uitgewerkt en de contacten onderhouden met betrokken stakeholders (Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, WaterNet, Provincie Noord-Holland). Ook hebben we ons ingezet voor het verkrijgen van subsidies. Akwadraat Consultancy heeft de start-up medegefinancierd.

Ondersteuning bij het opzetten van een pilot voor een alternatief toilet systeem (ATS) voor vrouwen die voor het doen van een plas afhankelijk zijn van hulp. Hierbij concentreert Akwadraat Consultancy zich op het initiëren / aandragen van contacten om tot een serieuze pilot te komen. Dit project loopt nog, en ronden wij naar verwachting medio 2016 voorlopig af.