Nieuwsbericht

Akwadraat Consultancy neemt activiteiten EXXELLUM over

Per 1 juni 2017 zijn de activiteiten van EXXELLUM formeel ondergebracht bij Akwadraat Consultancy. Daarmee wordt de kwaliteit gebundeld en de slagkracht vergroot om voor aanbestedende partijen een aantrekkelijk alternatief te bieden voor enkele dominante aanbieders in de markt.

Aanbesteden kost tijd en geld, en het lijkt vaak steeds meer op een ‘juridisch steekspel’. Dat geldt voor beide zijden, en (bijna) niemand is er echt blij mee. Helaas kunnen wij het Europese systeem niet veranderen, dus moeten wij proberen er op gepaste wijze mee om te gaan.

Akwadraat Consultancy kan met haar jarenlange ervaring zowel de aanbestedende dienst als de inschrijvende partij adviseren en ondersteunen. Vanzelfsprekend nooit in hetzelfde traject.

Wat maakt onze inzet aantrekkelijk?

  • transparante aanpak, concrete beoordelingcriteria (naast het kostenaspect gaat het vooral ook om kwaliteit en duurzaamheid van de aangeboden oplossingen).
  • in de afgelopen 13 jaar nooit juridische bezwaarprocedures gevoerd inzake de (door ons voorgestelde) voorgenomen gunningen. Dat bespaart echt tijd en kosten!
  • Wij zijn bekend met en hebben ervaring met verschillende alternatieve manieren van aanbesteden, zoals: Best Value Procurement c.q. Prestatie-inkoop, Innovatiegericht inkopen (concurrentiegerichte dialoog, mededingingsprocedure met onderhandeling, innovatiepartnerschap). Dat kan aanbesteden vaak aantrekkelijker maken.
  • Wij combineren in onze adviesgroep de procedurele kennis met de materiekennis.
  • Wij nemen duurzaamheid serieus (in productie / verwerking en logistiek).
  • Wij hanteren een eerlijk dagtarief en declareren alleen de werkelijk bestede uren. Bij onderschatting van de benodigde tijd ligt (een deel van) het risico bij ons.

Wat maakt onze inzet uniek?

  • Wij kunnen, en dat is uniek, in combinatie met het ondersteunen van aanbestedings-trajecten, ook de expiratie van uitlopende (expirerende) voertuigen en materieel verzorgen. Dat levert meer op dan inruil.
  • Als wij de expiratie mogen verzorgen, levert dat een korting op in onze begeleidingskosten. Bijkomend voordeel kan zijn, dat onze inzet op voorhand niets kost, maar dat onze inzet wordt betaald uit de (extra) opbrengst van verkoop via ons.

Wilt u de aanbestedingsprocedures ook inhoudelijk én financieel aantrekkelijker maken, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

www.akwadraat.nl

Lourens Aalders, 06-54776041, aalders@akwadraat.nl

Ruud Duivis, 06-50645202, duivis@akwadraat.nl