Home

Akwadraat Consultancy is een zelfstandig organisatie- en managementadviesbureau op het gebied van tactisch en strategisch afval- en reinigingsmanagement. Wij ondersteunen zowel overheden als commerciële partijen.
Opdrachtgevers zijn bij ons aan het juiste adres voor het efficiënter en effectiever organiseren van de afvalverwijdering, de reiniging, maar ook van het wagenparkbeheer, containerbeheer en werkplaatsbeheer. Daarbij is duurzaamheid en ‘social return’ een vaste kernwaarde in onze aanpak.
Onze commerciële opdrachtgevers zijn met name dienstverleners en toeleveranciers in dezelfde markten. Ook deze partijen ondersteunen wij altijd vanuit onze onafhankelijke positie als adviseur.

Akwadraat Consultancy bestaat sinds 1995. Het bureau is opgericht door Lourens Aalders en Jenny Josqui.
Akwadraat Consultancy is inmiddels uitgegroeid tot een gewaardeerd adviesbureau, met een eigentijdse en pragmatische visie op afvalmanagement en duurzaamheid. De komende jaren willen we ons netwerk verder uitbreiden met gelijkgestemde partijen (zelfstandigen) die inhoudelijk en/of geografisch een logische uitbreiding op ons al bestaande netwerk (Kwadraat adviesgroep) vormen.

Akwadraat Consultancy is actief in de afval- en reinigingswereld. In deze wereld worden de behoeften en wensen van klanten steeds complexer. Onder andere door steeds verdergaande overheidsmaatregelen, wetgeving, producenten verantwoordelijkheid, maar ook door verdergaande ICT mogelijkheden. Wij spelen hierop in door klantvriendelijk, marktgericht en flexibel te werken en door ervoor te zorgen dat we constant op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen in de markt en bij onze klanten. Daarbij zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe kennis en innovaties. Met onze frisse kijk op ontwikkelingen en ons ‘out-of-the-box’ denken willen wij in ons werkveld dé (advies)partner zijn voor onze relaties, nu en in de toekomst.

Akwadraat Consultancy is een open organisatie. Onder het label Kwadraat adviesgroep werken wij samen met een uitgebreid netwerk van eveneens zelfstandig werkende professionals en vakspecialisten. Ons motto luidt: ‘vermenigvuldigen door te delen’. Dit doen wij zowel met onze partners als met onze opdrachtgevers. Door voortdurende terugkoppeling blijven wij onze dienstverlening constant verbeteren.

Akwadraat Consultancy is een onafhankelijk en ervaren adviesbureau. Onze klanten kunnen rekenen op betrouwbaar en helder advies en op ondersteuning bij hun vraagstukken. Wij streven naar een lange termijnrelatie met onze klanten. Daarbij en daarvoor staan voor ons de volgende waarden centraal:

• hoge kwaliteit van de dienstverlening
• klantfocus: we denken vanuit de (behoefte van de) klant
heldere communicatie
innovatie
(duurzame) ontwikkelingen