Expertise

De werkzaamheden van Akwadraat Consultancy beslaan een groot deel van de afval- en reinigingstaken waarvoor de overheid een zorgplicht heeft. In de loop der jaren is specialisme ontwikkeld op het vlak van multimodaliteit en multifunctionaliteit.

Onze werkzaamheden omvatten onder meer:

  • opstellen van meerjaren beleidsplannen en uitvoeringsplannen
  • oplossen van beleidsvraagstukken, bijvoorbeeld: welke vorm van tariefdifferentiatie?
  • leveren van organisatieadvies, bijvoorbeeld: hoe kan het proces efficiënter en effectiever worden ingericht? Willen we het zelf blijven doen of gaan we uitbesteden?
  • vraagstukken betreffende wagenparkbeheer, containerparkbeheer, werkplaats-beheer, containermanagement
  • adviseren over materieelkeuzes, systeemkeuzes, etc.
  • ondersteunen bij aanbestedingsvraagstukken en duurzaam inkopen
  • uitvoeren van scenarioanalyses
  • optimaliseren van het gebruik en inrichten van milieustraten, afvalbrengstations en afvaloverslagstations
  • kwalitatief marktonderzoek