Adviesgroep

[row]

[full_column]

AKWADRAAT CONSULTANCY

Akwadraat Consultancy is een zelfstandig organisatie- en managementadviesbureau op het gebied van tactisch en strategisch afval- en reinigingsmanagement. Wij ondersteunen zowel overheden als commerciële partijen. Opdrachtgevers zijn bij ons aan het juiste adres voor het efficiënter en effectiever organiseren van de afvalverwijdering, de reiniging, maar ook van het wagenparkbeheer, containerbeheer en werkplaatsbeheer. Daarbij is duurzaamheid en ‘social return’ een vaste kernwaarde in onze aanpak. Onze commerciële opdrachtgevers zijn met name dienstverleners en toeleveranciers in dezelfde markten. Ook deze partijen ondersteunen wij altijd vanuit onze onafhankelijke positie als adviseur.

aalders@akwadraat.nl
www.akwadraat.nl
+31 (0)6-54776041
[spacer]
[/full_column]
[/row]
[full_width]
[row color=”primary”]
[full_column]
[spacer]

EXXELLUM

Ruud Duivis biedt expertise op het gebied van aanbestedingen met betrekking tot wagenparkbeheer en container(park)beheer. Naast deze activiteiten omvat de dienstverlening ook contractbeheer, werkplaatsbeheer, conformiteitonderzoeken, afname-inspecties, aankoopadvies en begeleiding van expiratie van voertuigen en middelen (denk bij afval- en reinigingsvoertuigen ook aan winterdienstmaterieel).

ruud@exxellum.nl
www.exxellum.nl
+31 (0)6-50642502
[spacer]
[/full_column]

[/row]
[/full_width]

[row]
[full_column]

[spacer]

FRIEDA TAX TEKSTEN

Frieda Tax is als communicatiedeskundige uitstekend in staat om in de huid van de ontvanger van de boodschap te kruipen, om zodoende met actief taalgebruik af te stevenen op het doel van de communicatie(uitingen). Overbodige franje weet zij feilloos te elimineren, zonder de boodschap inhoudelijk aan te tasten.

info@friedataxteksten.nl
+31 (0)20133664
Frieda Tax Linkedin
[spacer]
[/full_column]
[/row]

[full_width]
[row color=”primary”]
[full_column]

[spacer]

[row color=”primary”]
[full_column]

GIRAF RESULTS

Jan van Dijk werkt al ruim 20 jaar als consultant en projectmanager aan projecten op het gebied van afval. Hij ondersteunt veel opdrachtgevers bij de realisatie van infrastructurele voorzieningen. Bijvoorbeeld over de (her)inrichting van bedrijfsterreinen van inzamelaars en/of verwerkers. Specifieke ervaring heeft Giraf Results op het gebied van biologische afvalverwerking, zoals compostering en vergisting, maar ook het gebied van milieustraten en afvaloverslagstations. Zijn werkzaamheden omvatten het totale traject vanaf de eerste uitwerking van het idee tot aan de uiteindelijke oplevering. Samen met zijn opdrachtgevers onderbouwt hij de financiering, werkt hij de plannen uit in ontwerpen en begeleidt hij de aanlegwerkzaamheden. Ook vergunningaanvragen en aanbestedingstrajecten behoren tot de dienstverlening.

info@girafresults.com
www.girafresults.com
+31 (0)629316218

[spacer]
[/full_column]

[/row]
[/full_width]

[row]
[full_column]

[spacer]

[row]
[full_column]

JOSQUI & CO

Jenny Josqui biedt kennis en ervaring op het vlak van marktonderzoek en marketing, en is tevens geregistreerd coach (St!R). Als interim- en projectmanager ondersteunt zij organisaties in veranderingsprocessen of overbrugt zij tijdelijk periodes waarin opdrachtgevers een capaciteitsprobleem ervaren.
jenny.josqui@me.com
+
31 (0)654776042
[spacer]
[/full_column]
[/row]

[spacer]

[full_width]
[row color=”primary”]
[full_column]

[spacer]

[row color=”primary”]
[full_column]

L-MUNDO

Mundel van Wezenbeek is expert op het gebied van duurzame ontwikkeling. L-Mundo ondersteunt zowel overheden als marktpartijen. Duurzaamheid kent veel verschillende thema’s. Of het nu gaat om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, energie, mobiliteit, bouw, inkoop of bedrijfsvoering, sociale duurzaamheid, graag leveren de adviseurs van L-Mundo specifiek voor dát duurzame thema hun bijdrage.

mail@l-mundo.nl
www.l-mundo.nl
+31 (0)619689343

[spacer]
[/full_column]

[/row]
[/full_width]

[row]
[full_column]

[spacer]

[row]
[full_column]

TRUNK & BRANCHES

Sietske de Jong heeft als milieukundige expertise op het vlak van bodem, water, afvalbeleid en gebiedsontwikkeling. Duurzaamheid en aandacht voor duurzame oplossingen is daarbij de basis. Door haar integrale benadering is zij zowel inhoudelijk als geografisch (vooral actief in Noordoost Nederland) een aanvulling en ondersteuning bij de opdrachten die door de partners in Kwadraat adviesgroep worden verricht.

trunkandbranches@gmail.com
www.trunkenbranches.nl
+31 (0)634608561
[spacer]
[/full_column]
[/row]