Onderzoek harmoniseren en optimaliseren werkplaatsprocessen

beheervraagstukken, optimalisatiestudies, organisatieadvies

Terug naar referenties

De Opdracht

Als gevolg van overname van de inzamelings- en reinigingstaken (verticale keten-integratie) bestiert HVC Groep, als integrale dienstverlener in de afvalverwijdering en met de hoofdvestiging in Alkmaar, nu zes werkplaatsen in even zoveel verzorgings-gebieden. Iedere werkplaats beschikt over zijn eigen werkprocessen, die zijn ontstaan toen rechtsvoorgangers nog autonome bedrijven waren. HVC Groep heeft ons gevraagd de werkplaatsprocessen te harmoniseren en te optimaliseren, rekening houdend met de lokale omstandigheden.

Onze aanpak

Door middel van interviews met medewerkers en bezoeken aan de locaties is een werkplaats scan uitgevoerd van de zes werkplaatsen en de diverse (sub)processen. Duidelijk bleek dat niet elke vestiging voldoende was toegerust om alle werkplaatstaken uit te voeren. Ook bleken de vestigingen sterk van elkaar te verschillen v.w.b. capaciteiten en werkzaamheden. Op basis van deze inventarisatie zijn twee onderscheidende werkplaats (hoofd)processen omschreven. Het eerste betreft het reguliere, planbare onderhoud en het tweede incidentele meldingen zoals schades en storingen, die niet op voorhand te plannen zijn. Alle andere subprocessen hebben we binnen deze twee processen als aanvullende opties ingepast.

Ook hebben we een voorstel gedaan om het functiegebouw te stroomlijnen en te vereenvoudigen. Bij deze opdracht heeft Akwadraat Consultancy samengewerkt met Exxellum. Dit adviesbureau maakt ook deel uit van de Kwadraat adviesgroep.

Het resultaat

Al tijdens het onderzoekstraject zijn enkele voorlopige adviezen in de praktijk toegepast, zoals het uitvoeren van APK keuringen op een andere eigen locatie in plaats van bij een dealerorganisatie in de buurt. Na afronding van het onderzoek heeft het MT van HVC een voorstel ingediend bij de ondernemingsraad. In deze adviesaanvraag heeft HVC een belangrijk deel van onze adviezen verwerkt. De OR was verrast door de heldere en bondige analyse en heeft de aanvraag gehonoreerd.

“Akwadraat Consultancy heeft onze knelpunten helder op tafel weten te leggen en duidelijk verwoord. We kregen ook duidelijke adviezen, waarmee we tussentijds al deels aan de slag konden gaan. Het rapport vormde een essentiële bouwsteen voor het afdelingsplan BOI. De zes werkplaatsen van HVC kennen nu een gemeenschappelijk werkplaatsproces. Daarnaast bleef er een gewenste ruimte voor specifieke eigenheden van de werkplaats. We moeten nog een aantal adviezen  implementeren, maar hebben afgelopen periode de nodige stappen gezet om efficiënter te werken. Periodiek pak ik het rapport erbij en heeft het na ruim anderhalf jaar voor mij nog steeds waarde.” (Gabrie Geelof, Manager Beheer Onderhoud Inzamelmiddelen & Logistiek)

© 2022 Akwadraat Consultancy - Kwadraat adviesgroep
Back to top