Onderzoek mogelijkheden gezamenlijke milieustraat

interim projecten

Terug naar referenties

De opdracht

De gemeenten Voorschoten en Wassenaar wilden erachter komen of een gemeenschappelijke milieustraat tot de mogelijkheden kan behoren. Akwadraat Consultancy heeft op interim-basis samen met de gemeenten en een mogelijke dienstverlener, Delta Milieu, de mogelijkheden onderzocht of hun locatie van de groencompostering daarvoor
geschikt kan zijn.

Onze aanpak

Wij hebben eerst met beide gemeenten de uitgangspunten vastgesteld. Vervolgens zijn er diverse alternatieve locaties bestudeerd om die samenwerking vorm te geven. Op basis van een multicriteria analyse is de locatie van Delta Milieu langs de provinciale weg tussen beide gemeenten als meest geschikte locatie beoordeeld.Met dat uitgangspunt is vervolgens onderzocht op welke wijze deze gezamenlijke milieustraat gerealiseerd kan worden

Het resultaat

Al tijdens de voorbereidingen werd duidelijk dat de locatie van Delta Milieu de meest ideale locatie zou zijn, vooral vanuit het oogpunt van bereikbaarheid voor burgers van beide gemeenten. Op deze locatie was echter wel de beschikbare ruimte een probleem. Hierdoor was extra aandacht wenselijk voor het gescheiden houden van de aanvoer van groenafval en de afvoer van het bewerkte materiaal enerzijds en de aanvoer van grof huishoudelijk afval van burgers anderzijds. Uiteindelijk werd een ruimtebesparende oplossing gevonden in het situeren van het stortbordes op de locatie van het waterreservoir van de groencompostering. Door het stortbordes te construeren als een set aaneengeschakelde betonnen cocons, wordt enerzijds de stankoverlast van het waterreservoir getemperd (belangrijk voor de omgeving). Anderzijds kost de milieustraat op deze wijze geen extra ruimte. Bijkomend voordeel: op termijn kan de milieustraat desgewenst ontmanteld worden en op een andere locatie weer worden herbouwd, met in principe dezelfde betonelementen.

 

“Akwadraat Consultancy heeft de knelpunten helder geanalyseerd. Door creatief om te gaan met de mogelijkheden van een modulair systeem van betonnen cocons hebben wij voor twee knelpunten één oplossing gevonden. Daarmee hebben zij alle partijen aan tafel gekregen en is er in gezamenlijkheid constructief samengewerkt.”

(Marcel Solleveld)

© 2022 Akwadraat Consultancy - Kwadraat adviesgroep
Back to top