Kwartiermaker en aanjager voor gemeentelijk ‘wijkbedrijf’

interim projecten, organisatieadvies

Terug naar referenties

De opdracht

Akwadraat kreeg van de gemeente Doetinchem de vraag om als kwartiermaker de implementatie van het ‘wijkbedrijf’ te verzorgen. Het nieuwe wijkbedrijf moest een plek krijgen binnen de afdeling BUHA (beheer, uitvoering, handhaving, afval en accommodaties) van de gemeente. Het betreft een werkwijze waarbij de gemeente samen met wijkbewoners en met inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de (fysieke) leefbaarheid in de wijken op peil wil houden. Het ‘werken in je eigen wijk’ staat hierbij centraal.

Onze aanpak

Als kwartiermaker vervulden wij een aanjaagfunctie, waarbij we ons naast het ontwikkelen van de benodigde instrumenten ook hebben gericht op communicatie met de stakeholders. Bij de uitvoering van het concept hanteerden wij de volgende uitgangspunten :

  • Bij het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is de werkvoorraad leidend;
  • Er zijn werkplekken voor gedetacheerde medewerkers van het SW-bedrijf en voor re-integreerders die instromen via de afdeling Werk en Inkomen (gemeentelijke sociale dienst);
  • De re-integreerders ontvangen na een stageperiode van drie maanden een tijdelijk contract bij de gemeente.

De aanpak in het wijkbedrijf is dat de eigen vakspecialisten de re-integreerders begeleiden in hun ontwikkeling op werknemersvaardigheden. Deze vakspecialisten vormen zogezegd de spil van het wijkbedrijf. Om dit goed te kunnen uitvoeren, kregen alle vakspecialisten vooraf een training ‘omgaan met psychische handicaps’. Zowel de re-integreerders, de gedetacheerde SW-medewerkers als de vakspecialisten worden in het wijkbedrijf begeleid door een ervaren jobcoach. Deze jobcoach was en is tevens verantwoordelijk voor de voorselectie van kandidaten.

Het resultaat

Mede dankzij een prettige samenwerking met de directe opdrachtgever en de andere afdelingen binnen de gemeente hebben wij snel positief resultaat kunnen boeken. Ruim twee jaar na de start konden wij onze bijdrage als aanjager afronden. Op dat moment waren in totaal 62 gedetacheerde SW-medewerkers en re-integreerders werkzaam in het wijkbedrijf. Zij werkten verdeeld over de afdelingen handhaving, wijkbeheer, accommodaties, stedelijke beheer en afval. Ook handhavers, die oorspronkelijk via een externe partij bij de gemeente gedetacheerd werden, zijn op soortgelijke wijze in (tijdelijke) dienst van de gemeente gekomen.

De uitstroom naar regulier werk is gedurende de aanjaagperiode eveneens op gang gekomen. Vanzelfsprekend zijn er tussentijds ook enkele contracten beëindigd vanwege disfunctioneren. Met deze afhakers is zorgvuldig omgegaan; zij kregen verdere begeleiding via de gangbare hulpverleningsinstanties.

Burgers zijn blij met de (regelmatige) aanwezigheid van de teams in hun wijk. Door de korte lijnen kunnen vragen van burgers meteen worden beantwoord en problemen opgelost. Alle betrokken medewerkers geven aan trots te zijn op hun werk voor de gemeente Doetinchem. Dit blijkt ook uit het filmpje dat over het wijkbedrijf is gemaakt.

Hier linkje maken naar filmpje wijkbedrijf, versie die ge-upload is door gemeente Doetinchem zelf:

 

“Door enkele interim-opdrachten was Jenny Josqui al thuis in de organisatie. Door haar als (externe) kwartiermaker aan te trekken, konden onze eigen teamleiders en vakspecialisten zich richten op hun dagelijkse werkzaamheden. Bovendien levert een externe kwartiermaker ook een eigen frisse kijk op de aanpak. Dat heeft wederzijds stimulerend gewerkt.”
(Wim de Korte, afdelingshoofd)

© 2022 Akwadraat Consultancy - Kwadraat adviesgroep
Back to top