Best Value Procurement bij CMS-diensten

aanbestedingen, beleidsadvisering

Terug naar referenties

De opdracht

In gemeente Wijk bij Duurstede komt een (derde) minicontainer voor de (gemixte) PMD fractie. Daarmee wil de gemeente een aantal wezenlijke wijzigingen doorvoeren in de gescheiden inzameling van diverse fracties uit het huishoudelijk afval. Gemeente Wijk bij Duurstede heeft ons gevraagd beide aanbestedingtrajecten te begeleiden.

Onze aanpak

Op ons advies is de levering van minicontainers losgetrokken van het uitzetten en registreren (CMS diensten) van de nieuwe en de huidige minicontainers. De levering betreft een redelijk rechttoe rechtaan proces. CMS diensten vormen een complexer geheel, waarvoor vaak andere dienstverleners worden ingezet. Omdat het vooraf niet helemaal helder was wat de gemeente kon verwachten van het laten beheren van het containerbestand, adviseerden wij om bij het aanbestedingsproces gebruik te maken van het principe Best Value Procurement  (BVP / prestatie-inkoop). Bij deze aanbesteding vroegen we alle inschrijvers een Plan van Aanpak in te dienen, waarin zij ook een risicodossier en kansendossier dienden op te nemen. Eerst hebben we de schriftelijke versies beoordeeld. Vervolgens kon elke inschrijver tijdens een interview het Plan van Aanpak toelichten. Met deze schriftelijke en mondelinge presentatie konden de inschrijvers de gemeente overtuigen van hun aanpak. De kosten en social return on investment (SROI) waren daarbij ook gunningcriteria.

Het resultaat

Zowel de inschrijvers als de gemeente hebben deze BVP-aanpak als uitermate plezierig en zinvol ervaren. Kwaliteit telde voor 70% mee in de afweging, de kosten slechts 25%. Deze aanpak geeft ruimte om kwaliteiten en innovatie (verre) te laten prevaleren boven prijs.

 

Anton Tomson, hoofd wijkbeheer (opdrachtgever)

Akwadraat heeft heel goed begrepen dat wij toe waren aan een vernieuwingsslag.

Zij begrepen ook onze onzekerheden hierbij. Door deze manier van aanbesteden

konden wijzelf het juiste gevoel krijgen bij de verschillende partijen en mogelijkheden.

Wij zijn dik tevreden over de resultaten van deze aanpak.

 

Raoul Janssen, business development manager INOVIM/D&C (opdrachtnemer)

Wij zijn uiterst tevreden dat wij in de BVP meer als partner beschouwd worden, dan

puur als leverancier. De klant profiteert zo ten volle van de ruime ervaring die wij

opgebouwd hebben sinds 1998. In vele aanbestedingen dienen wij uit te voeren wat

er gevraagd wordt, terwijl dat niet altijd de beste oplossing is. Een BVP in een win-

win voor alle betrokken partijen.

© 2022 Akwadraat Consultancy - Kwadraat adviesgroep
Back to top