Begeleiden innovatief aanbestedingstraject voertuigen

aanbestedingen, beheervraagstukken

Terug naar referenties

De opdracht

Team Afval voert, als eigen dienst van Gemeente Doetinchem, de afval- en reinigingstaken uit. Ook beheert zij, naast het eigen materieel, het materieel van de andere teams. Team Afval wenste naast de levering ook de reparatie- en onderhoudswerkzaamheden in de markt te zetten.

Onze aanpak

geen perceelsplitsing gemaakt tussen levering en onderhoudscontract. Wel hebben wij het RoFlex® concept geïntroduceerd in deze aanbesteding. Daarbij lopen de onderhoudskosten meer gelijk op met de te verwachten kostencurve en het gebruik van de voertuigen.

Ook hebben wij geadviseerd over de eisen (knock-out), wensen (kwaliteit) en over Social Return on Investment (SROI) bij het onderhoudscontract. Bij deze opdracht heeft Akwadraat Consultancy samengewerkt met Exxellum. Dit adviesbureau is ook onderdeel van Kwadraat adviesgroep.

Het resultaat

De aanbesteding van de drie percelen is door het faillissement van Cosmo Trucks, een potentiële inschrijver, behoorlijk vertraagd, maar is toch afgerond zonder
problemen. Twee percelen hadden dezelfde winnaar, het derde perceel is gegund aan een andere inschrijver. Door het faillissement van Cosmo Trucks werd ook direct het voordeel duidelijk van het innovatieve RoFlex® onderhoudsconcept. Er wordt namelijk niet in het begin van een 8- of 10-jarig contract een buffer opgebouwd, die bij een later faillissement verloren gaat.

 

“Akwadraat Consultancy heeft onze behoeften helder vertaald naar een compact, voor de inschrijvers goed leesbaar bestek met een procedureel deel en een technisch programma van eisen en wensen. Het RoFlex® onderhoudsconcept bespaart ons op de gangbare full service onderhoudskosten, en zorgt voor een lager risico bij bijvoorbeeld een faillissement.”

(Gerard den Bode)

© 2022 Akwadraat Consultancy - Kwadraat adviesgroep
Back to top