Advies over opzetten PPS-constructie en begeleiding aanbestedingstraject

aanbestedingen, organisatieadvies

Terug naar referenties

Voor een gemeente in het Midden van het land heeft Akwadraat Consultancy de opdracht gekregen om te onderzoeken of een PPS-constructie tussen deze gemeente en een logistieke dienstverlener tot de mogelijkheden zou behoren. Akwadraat Consultancy heeft, in samenwerking met Hekkelman Advocaten uit Nijmegen, voor het College een notitie dienaangaande opgesteld. Conclusie was dat een PPS constructie met een particulier bedrijf geen optie zou zijn, maar een 1-op-1 relatie met een buurgemeente wel (een publiek-publieke samenwerking, een bijzondere vorm van een PPS-constructie). Op basis van dat advies is vervolgens een onderzoek gedaan naar vier mogelijke overheidsgedomineerde partners. Uiteindelijk bleek een alleenrecht constructie,te verlenen aan een buurgemeente, voor deze gemeente de optimale oplossing. Aan alle vooraf gestelde randvoorwaarden kon worden voldaan: niet duurder dan de kosten per aansluiting in de toenmalige situatie, de uitbestedende gemeente moest zelf aan het roer kunnen blijven zitten voor wat betreft de regie, en het contract moest flexibel uitbreidbaar zijn. Uiteindelijk heeft de raad het College met deze opdracht teruggefloten, omdat men in de raad van mening was dat een commerciële marktpartij tegen lagere kosten dezelfde dienstverlening moet kunnen uitvoeren. Akwadraat Consultancy heeft vervolgens ook deze Europese aanbesteding begeleid.

© 2022 Akwadraat Consultancy - Kwadraat adviesgroep
Back to top