Aanbesteding ondergrondse perscontainers

aanbestedingen, beleidsadvisering

Terug naar referenties

De opdracht

Akwadraat Consultancy heeft op interim basis gedurende 1,5 jaar het afvalbeleid in Gemeente Venray op het gewenste niveau gebracht. Één van de opdrachten was om een (Europese) aanbesteding te organiseren voor de aanschaf van ondergrondse perscontainers voor kunststof verpakkingsafval.

Onze aanpak

In eerste instantie hebben wij een marktoriëntatie uitgevoerd om te weten welke ondergrondse perssystemen op dat moment (2010-2011) in ontwikkeling en/of productie waren. Na deze inventarisatie is het bestek geschreven, en zijn de eisen en wensen aan het gevraagde systeem omschreven. Daarbij is niet zozeer gekeken naar de aanschafprijs, maar veel meer naar total costs of ownership, verdichtingcapaciteit, onderhouds- en serviceaspecten en naar kwaliteitskenmerken. Omdat het nog niet duidelijk was op welke wijze de kunststofinzameling zich zou gaan ontwikkelen, is gekozen voor een raamcontract.

Het resultaat

De aanbesteding heeft geresulteerd in een gunning aan Sidcon Milieutechniek. Omdat dit de eerste grote aanbesteding van dergelijke persinstallaties betrof, is veel aandacht besteed aan de introductieperiode. Na vijf jaar intensief gebruik kan gesteld worden dat de installaties boven verwachting goed gebruikt worden, zonder noemenswaardige storingen.

“Hoewel ik pas na deze aanbesteding bij Gemeente Venray in dienst kwam, heb ik wel al vijf jaar het plezier van een goede aanbesteding en een goede opdrachtnemer. De contacten met de opdrachtnemer over knelpunten en service verlopen soepel, en eventuele verzoeken worden snel en adequaat beantwoord.“ (Inez van Kronenberg, beleidsmedewerker afval)

“Dit is de eerste, maar gelijk ook de meest plezierige (Europese) aanbesteding-
procedure geweest m.b.t. ondergrondse perscontainers. Dat heeft er ook alles mee te maken dat wij in deze aanbesteding konden laten zien dat kwaliteit wel een prijs heeft, maar dat die kwaliteit voor de opdrachtgever ook heel weinig zorgen c.q. knelpunten oplevert.” (Reinier Siderius, directeur Sidcon).

© 2022 Akwadraat Consultancy - Kwadraat adviesgroep
Back to top